Josette Féral

Os camiños do actor (dir)

¿Como converterse en actor? ¿Como debe ser a aprendizaxe do «xogo» teatral? Est libro propón un percorrido estimulante en procura dos fundamentos da formación do actor. Directores, actores, pedagogos e teóricos do teatro reflexionan sobre o oficio do actor e sobre a orientación que debe seguir a súa formación profesionalÑ adquisición da técnica, transmission de coñecementos e, mesmo, descuberta dunha certa ética. A práctica do teatro analizada desde diversos puntos de vista e a partir da experincia dun mangado de persoeiros do mundo teatral contemporáneo.

[Table des matières]

ISBN 84-8288-785-8
ISBN 84-453-3985-0